Nezáväzná objednávka

ZADAJTE VÁŠ EMAIL V SPRÁVNOM TVARE!

Spoločnosť:
Adresa:
Kontaktná osoba:
Telefón:
Mail:
Na základe doleuvedených podmienok si u Vás objednávame bezplatnú zápožičku služby Automonitor pre:
Typ vozidla:
ŠPZ:
Rok výroby:
na dohodnutú dobu odo dňa prevzatia zápožičky.

PODMIENKY ZÁPOŽIČKY:

  • Predmetom zápožičky je monitorovanie pohybu vozidla, sledovanie najazdených km, miesta zastavenia a odchodu, online lokalizácia, web monitoring a následné generovanie Knihy jázd.
  • Klient je povinný zariadenie užívať riadne, zaväzuje sa zariadenie chrániť pred poškodením a znehodnotením.
  • Doba zápožičky trvá od jej prevzatia podľa dohody s obchodným manažérom spoločnosti Infocar a.s.
  • Po uplynutí tejto lehoty je klient povinný zariadenie do 5 pracovných dní vrátiť.
  • Pod vrátením zariadenia sa rozumie povinnosť klienta doručiť zariadenie do spoločnosti Infocar, a.s.