Starostlivosť o vozidlá Infocare

Ak chcete uľahčiť prácu sebe, ako manažérovi, ktorý má na starosti svojich podriadených, prípadne zamestnancom v teréne, máte možnosť získať neskreslené informácie o ich výkone práve pomocou služby InfoCare.

Vďaka mobilnej aplikácii získate okamžitý prístup k informáciám o zákazníkoch, nech ste kdekoľvek. Zároveň sa k nim viete dať aj navigovať, alebo zobraziť na mape, keď to budete potrebovať. Údaje o vykonaných aktivitách môžete zadávať priamo v teréne cez aplikáciu, čím šetríte svoj súkromný čas a zabezpečíte priebežný reporting pre nadriadených.

Doplnková služba
infocare

Doplnková služba InfoCare je zjednodušená a efektívnejšia verzia CRM systémov (správa zákazníkov). Vďaka on-line prepojeniu s naším GPS systémom získate užitočný nástroj pre prácu so zákazníkmi v teréne a prehľad o obchodných, či servisných aktivitách zamestnancov. (počet návštev, čas, trvanie, termíny a pod.)

V rámci služieb vám ponúkame na výber z viacerých modulov v závislosti od vašich požiadaviek na jednotlivé služby. Podrobnosti o našich službách a ich spoplatnení nájdete v cenníkoch. Bezplatná zápožíčka

Vyskúšajte si taktiež demo našej služby INFOCAR. Demo

Systém obsahuje mnoho ďalších užitočných funkcii, ktoré môžete spoznať v bezplatnej skúšobnej verzii.