Monitorovanie
vozidiel cez GPS

Okrem vyššie uvedených výhod služba INFOCAR automaticky vytvára Knihu jázd - bez akéhokoľvek zásahu vodiča, znemožňuje skresľovanie údajov o činnosti vozidla a prevádzkových parametroch. Tieto údaje sa ukladajú priamo do pamäte zariadenia.

GSM sieťou operátora sa prenášajú na centrálny server, kde sa z nich následne vytvára Kniha jázd,a na konci mesiaca sumár v podobe Mesačného výkazu. Výkazy môžu byť automaticky denne alebo mesačne zasielané na vašu e-mailovú adresu.

Prostredníctvom internetu si môžete jednoducho zistiť okamžitú polohu svojich vozidiel, ako aj prehrať všetky jazdy za konkrétny deň. Tak isto si môžete spätne prezerať až dvojročnú históriu údajov svojich vozidiel.

Vedomie, že pohyb vozidiel, spotreba paliva a iné parametre vozidiel sú monitorované, reálne znižuje náklady vo vašej firme a mení správanie zamestnancov. Spoločnosti, ktoré sa rozhodli znížiť náklady na dopravu, si na tento účel zvolili práve službu INFOCAR.

Služba INFOCAR

je určená na monitorovanie pohybu vozidiel a na následné spracovanie a vyhodnotenie údajov o ich prevádzke.

Služba INFOCAR znižuje prevádzkové náklady vo firmách, mení správanie zamestnancov, čo umožňuje zvyšovať obrat vašich firiem.

Ponúka komplexný obraz o využívaní firemných vozidiel, ako aj obraz o výkonnosti zamestnancov, medzi ktorými spoľahlivo odhalí tých neefektívne pracujúcich.

INFOCAR je určený pre všetky druhy vozidiel a nájde uplatnenie v akejkoľvek firme.

Na základe novelizovaného zákona 595/2003 z marca 2009 vyplýva, že majiteľ vozidla, ktorý má namontované satelitné sledovanie pohybu vozidla, má nárok si do daňových výdavkov započítať aj nadspotrebu PHL.

Služby, ktoré Vám INFOCAR poskytuje

On-line lokalizácia

okamžitú on–line polohu vozidla si môžete prezerať kedykoľvek a kdekoľvek na internete.

Kniha jázd

spracováva sa automaticky, čím šetrí váš čas, zvyšuje prehľadnosť a efektívnosť riadenia autoprevádzky. Pri takto spracovanej Knihe jázd si môžete uplatniť 100% nákladov za prevádzku motorového vozidla vrátane nadspotreby vozidiel do účtovníctva.

Mesačný výkaz

spracováva sa automaticky a môže vám byť zasielaný raz mesačne v prehľadnej zosumarizovanej tabuľke.

E-call

pri vážnej dopravnej nehode vozidla systém automaticky zašle správu o náraze na vami predvolené telefónne čísla.

Signalizácia odtiahnutia a odcudzenia

pri odtiahnutí alebo odcudzení vozidla systém automaticky zvoní na vopred predvolené telefónne čísla.

Meranie spotreby a úbytku paliva

po osadení elektronickej sondy na meranie objemu paliva do nádrže nákladných vozidiel, systém zachytí akúkoľvek neoprávnenú manipuláciu s naftou alebo s bločkami z čerpacích staníc. Zároveň získate kontrolu a prehľad o presnej spotrebe vášho vozidla.

Import tankovacích kariet

mesačný prehľad o spotrebe jednotlivých vozidiel, tankovaniach a ich miestach, čase tankovaní, celkový prehľad o nákladoch na pohonné hmoty.

Lokality

pri vytvorení vlastnej lokality môžete na GOOGLE mapách nastaviť SMS upozornenia na vstup alebo výstup automobilu z tejto určenej oblasti.

Identifikácia vodiča

prostredníctvom mobilného telefónu, DALLAS kľúča alebo bezkontaktnej karty môžete rozlišovať jazdy konkrétneho vodiča.

Služobné alebo Súkromné jazdy

jednoduchým stlačením tlačidla vo vozidle sa systém prepne na súkromnú jazdu. Bez stlačenia tohto tlačidla je systém vždy automaticky nastavený v služobnom režime.

Plánovanie trás

možnosť naplánovania trasy vozidla, prípadne jeho nakládky, vykládky, alebo zastavenia. Pri odklonení vozidla z určenej trasy, vás systém o tejto skutočnosti môže informovať.

Snímanie externých vstupov

práca hydraulickej ruky
– monitorovanie prídavného kúrenia
– snímanie radlice na odhŕňanie snehu
– snímanie smeru otáčania bubna domiešavača
– meranie teploty v návese
– snímanie otvárania dverí
– zadávanie iných parametrov do bezdrôtovej klávesnice – CARMATE

Prístup na internet vo vozidle

prostredníctvom DELUXE jednotky a prídavnej dotykovej obrazovky, máte možnosť prístupu na internet a s tým spojené rozsiahle možnosti využitia: vyhľadávania, navigácie, informácií, mailov...

Export do firemných SW

možnosť flexibilného prispôsobenia výstupov z INFOCARU do zákazníckych firemných SW.

Odolnosť voči GPS rušičkám

naše monitorovacie zariadenia sú odolné voči GPS rušičkám, prítomnosť takejto GPS rušičky vieme detekovať a zaznamenať. Rušička tak môže byť efektívne eliminovaná.

V rámci služieb vám ponúkame na výber z viacero modulov v závislosti od vašich požiadaviek na jednotlivé služby. Podrobnosti o našich službách a ich zpoplatnení nájdete v cenníkoch. Bezplatná zápožíčka

Vyskúšajte si taktiež demo našej služby INFOCAR. Demo