Neváhajte nás kontaktovať

Vedenie spoločnosti
Noskovic_Kamil

KAMIL NOSKOVIČ

generálny riaditeľ, predseda predstavenstva a. s.

ING. JOZEF SUCHAL

zakladateľ a čestný člen a.s.

* 13. 4. 1957
✝ 23. 2. 2013
Obchodné oddelenie
PETER HANÍK

PETER HANÍK, MBA

obchodný riaditeľ, člen predstavenstva

MIROSLAVA ĎURIANOVÁ

MIROSLAVA ĎURIANOVÁ

asistentka obchodného oddelenia

Mgr. MARTIN ŠANCA

projektový manažér

ZUZANA PÚČEKOVÁ

obchodný manažér pre stredné Slovensko

JOZEF JELŽA

JOZEF JELŽA

obchodný manažér pre stredné Slovensko

Ing. Ľubomír Mráz

projektový manažer

ING. JÁN PELIKÁN

projektový manažér

Henrieta Hajdaná

telemarketingová podpora

Technické oddelenie
PAVOL KUBÁN

PAVOL KUBÁN

technický riaditeľ

STANISLAV RADIČ

STANISLAV RADIČ

technický manažér

PETER MIKULÁŠEK

* 18. 10. 1977
✝ 30. 4. 2023
TOMÁŠ NÁDAŽDY

TOMÁŠ NÁDAŽDY

technický manažér

DUŠAN ŠTEFANKA

technický manažér

BRANISLAV ĎURDIAK

technický manažér

Simon Jurkovič

technický manažér

Ekonomické oddelenie
Ing. IVETA LANGOVÁ

Ing. IVETA LANGOVÁ

ekonomický riaditeľ, člen predstavenstva

PETRA VAJSÁBLOVÁ

PETRA VAJSÁBLOVÁ

referent ekonomického oddelenia

TERÉZIA CISÁROVÁ

TERÉZIA CISÁROVÁ

fakturant

INFOCAR, a. s.

Račianska 30/A

831 02 Bratislava 32

Tel: 02/49 111 801

Fax: 02/49 111 899

Mobil: 0903/263 463

obchod@infocar.sk

www.infocar.sk