Neváhajte nás kontaktovať

Vedenie spoločnosti
Noskovic_Kamil

KAMIL NOSKOVIČ

generálny riaditeľ, predseda predstavenstva a. s.

ING. JOZEF SUCHAL

zakladateľ a čestný člen a.s.

  * 13. 4. 1957
  ✝ 23. 2. 2013
  Obchodné oddelenie
  PETER HANÍK

  PETER HANÍK

  obchodný riaditeľ, člen predstavenstva

  MIROSLAVA ĎURIANOVÁ

  MIROSLAVA ĎURIANOVÁ

  asistentka obchodného oddelenia

  Mgr. MARTIN ŠANCA

  projektový manažér

  JOZEF JELŽA

  JOZEF JELŽA

  obchodný manažér pre stredné Slovensko

  ONDREJ CISAR

  obchodný manažér

  PETER DANEK

  obchodný manažér

  Ing. Ľubomír Mráz

  projektový manažer

  Ing. Jaroslav Žiga

  obchodný manažér pre východné Slovensko

  Henrieta Hajdaná

  telemarketingová podpora

  Technické oddelenie
  PAVOL KUBÁN

  PAVOL KUBÁN

  technický riaditeľ

  LADISLAV REMIŠ

  LADISLAV REMIŠ

  technický manažér

  STANISLAV RADIČ

  STANISLAV RADIČ

  technický manažér

  VLADIMÍR ĎURČANSKÝ

  VLADIMÍR ĎURČANSKÝ

  technický manažér

  PETER MIKULÁŠEK

  PETER MIKULÁŠEK

  technický manažér

  TOMÁŠ NÁDAŽDY

  TOMÁŠ NÁDAŽDY

  technický manažér

  DUŠAN ŠTEFANKA

  technický manažér

  BRANISLAV ĎURDIAK

  technický manažér

  Simon Jurkovič

  technický manažér

  Ekonomické oddelenie
  Ing. IVETA LANGOVÁ

  Ing. IVETA LANGOVÁ

  ekonomický riaditeľ, člen predstavenstva

  PETRA VAJSÁBLOVÁ

  PETRA VAJSÁBLOVÁ

  referent ekonomického oddelenia

  TERÉZIA CISÁROVÁ

  TERÉZIA CISÁROVÁ

  fakturant

  INFOCAR, a. s.

  Račianska 30/A

  831 02 Bratislava 32

  Tel: 02/49 111 801

  Fax: 02/49 111 899

  Mobil: 0903/263 463

  obchod@infocar.sk

  www.infocar.sk