Kniha jázd pre vozidlá

Často sa stretávame s názorom, že väčšina firiem považuje vytváranie Kníh jázd ako zbytočnú byrokraciu a nutné zlo, ktoré od nich vyžaduje štát.

Služba INFOCAR využíva satelitný GPS systém na plynulé určovanie aktuálnej polohy vozidla počas prevádzky. Prevádzkové údaje sú ukladané priebežne priamo do pamäte zariadenia. Sieťou mobilného operátora sa prenášajú na centrálny server, kde sa z nich následne automaticky vytvára Kniha jázd a na konci mesiaca sumár v podobe Mesačného výkazu. Tieto výkazy vám môžu byť automaticky, denne alebo mesačne zasielané na vašu e-mailovú adresu.

Kniha jázd automaticky pomocou GPS

Náš monitorovací systém je plne automatizovaný a navrhnutý tak, aby získavanie a spracovávanie dát bolo pre vás čo najrýchlejšie, najjednoduchšie a bez zbytočnej administratívnej záťaže. Vďaka variabilite umožňuje viesť prehľadnú agendu o vozidlách v akejkoľvek firme.

INFOCAR automaticky vytvára Knihu jázd - bez akéhokoľvek zásahu vodiča, znemožňuje skresľovanie údajov o činnosti vozidla a prevádzkových parametroch.

Výhodou je, že pomocou nášho systému sami získate veľmi presný prehľad o nákladoch na jednotlivé vozidlá.

Kniha jázd vám pomôže si odsledovať, kedy má Vaše vozidlo absolvovať napríklad pravidelnú technickú prehliadku, STK, prípadne či nemá neprimeranú spotrebu a pod.

Pomocou týchto funkcií sa z „neobľúbených papierovačiek“ stáva nenahraditelný a užitočný pomocník, ktorý vám pomáha sledovať firemné náklady a zvyšovať výkony vašich zamestnancov.

Monitorovací systém INFOCAR vám umožní jednoducho sledovať pohyb vašich vozidiel a zároveň spracovať a vytvorit elektronickú knihu jázd, ktorú je možné použiť pre daňové účely.

Na základe novelizovaného zákona 595/2003 z marca 2009 vyplýva, že majiteľ vozidla, ktorý má namontované satelitné sledovanie pohybu vozidla, má nárok započítať si do daňových výdavkov aj nadspotrebu PHL.

Základné vlastnosti knihy jázd zo systému INFOCAR

Úplne automaticky generovaná

Zobrazenie polohy vozidla na Google mapách

Online prehľad o vozidlách

Naša Kniha jázd je schválená ÚDR SR

Export Knihy jázd do formátu (.cvs)

Editácia pri zachovaní údajov zistených jednotkou

Možnosť zlúčenia/rozdelenia jázd

Možnosť zmeny vodiča

Doplnenie účelu jazdy

Import údajov o tankovaní (OMV,Shell, Slovnaft, CCS atď.)

Korekcia vypočítaného tachometra

Rozlíšenie jázd služobná/súkromná

Filtrovanie údajov podľa sledovaných kritérií

Štatistické výstupy

Export údajov z databázy v mnohých formátoch

V rámci služieb vám ponúkame na výber z viacerých modulov v závislosti od vašich nárokov na jednotlivé služby. Podrobnosti o našich službách a ich spoplatnení nájdete v cenníkoch. Bezplatná zápožíčka

Vyskúšajte si taktiež demo našej služby INFOCAR. Demo