Hodnotenie štýlu jazdy – EkoDrive

„Druhá strana mince“ – poznáte ju?

…ak by ste niekomu požičali svoje súkromné, či firemné auto, zaujímalo by Vás, kde bolo, alebo ako sa s ním zaobchádzalo? Tú druhú stranu mince mnoho ľudí nepozná. My áno. Ak hľadáte riešenie, INFOCAR a.s. Vám ho ponúka.


ČO JE ŠTÝL JAZDY?

Štýl jazdy je spôsob jazdy vodiča, teda parameter, ktorý hodnotí  a charakterizuje, ako sa vodič správa pri riadení motorového vozidla.
Nie je to teda technický parameter vozidla ako sú výkon motora, objem valcov, spotreba  alebo maximálna rýchlosť vozidla, ale ľudský faktor – správanie sa vodiča na ceste.


PREČO HODNOTÍME ŠTÝL JAZDY NA VOZIDLÁCH?

Systém EkoDrive od firmy INFOCAR a.s. ponúka hodnotenie štýlu jazdy Vašich vodičov.
Nemusíte s nimi sedieť v kabíne ani ich sledovať, stačí do vozidla namontovať zariadenie, ktoré bezobslužne vyhodnocuje ich štýl jazdy vo viacerých parametroch:


• Dodržanie maximálnej povolenej rýchlosti
• Hodnotenie akcelerácie vodiča
• Hodnotenie brzdenia vodiča
• Hodnotenie komfortu jazdy (prejazdy zákrutami)


K HODNOTENIU ŠTÝLU JAZDY PRISPEL AJ VÝSKUMNÝ ÚSTAV DOPRAVNÝ

Hodnotenie spôsobu, ako konkrétny vodič jazdí má zásadný vplyv na ekonomický dopad spotreby PHL, opotrebenie pneumatík a opotrebenie ostatných komponentov vozidla (spojka, brzdy, olej, riadenie…). Ekonomické náklady na prevádzkovanie vozidla pri razantnom štýle jazdy môžu vzrásť až dvojnásobne. 


VYHODNOTENIE EKONOMIKY JAZDY = NAŠA KONKURENČNÁ VÝHODA

AKO TO VLASTNE FUNGUJE?

Presné a citlivé 3D akcelerometre  vyhodnotia,  či  je Váš vodič pretekár a zbožňuje jazdu brzda-plyn, alebo  sa správa ekonomicky. Systém vyhodnotí ako vodič jazdí: jeho rozbiehanie či brzdenie, dodržiavanie dopravných predpisov v oblasti rýchlosti,  popíše Vám riziká nehôd, chyby v správaní vodiča a štýle jazdy. 


SERVISNÉ NÁKLADY – DRUHÁ STRANA MINCE, chcete ich ovplyvniť?

Štýl jazdy vozidla alebo vodiča zvyšuje mieru úspor vo firmách, pretože okrem štandardných monitorovacích funkcií Vám ukáže a popíše aj druhú stranu mince, ktorou sú náklady na servis vozidiel.

Ide o nami vyvinutú doplnkovú funkciu, ktorá aktívne napomáha okrem šetrenia nákladov na PHL mať prehľad akým spôsobom vodiči využívajú firemné vozidlá – akým štýlom jazdia, čo taktiež šetrí opotrebenie komponentov, pomáha predlžovať servisné intervaly a zvyšovať zostatkovú cenu vozidla. Povie vám nielen to, aké náklady ste mali, ale aj to, či sú opodstatnené alebo sú zapríčinené zlým jazdným štýlom vodiča. Zároveň o ňom informuje správcu autoparku.

Ten následne vie, čo treba u daného vodiča zlepšiť, aby sa minimalizovali náklady na nadmerné opotrebenie vozidiel a palivo. Naviac, Vám systém ukáže – vygeneruje ekonomický prepočet, o koľko narástli náklady na spotrebu pohonných hmôt, na nadmerné opotrebenie pneumatík alebo iných  komponentov vozidla. Dozviete sa, že na 100 km platíte možno o 30-40% vyššie náklady len preto, že Vaši zamestnanci vyznávajú razantný štýl jazdy. Okrem iných funkcií zistíte aj to, ako negatívne ovplyvnil štýl jazdy Vašich vodičov životné prostredie zvýšenými emisiami CO2,  nárastom hluku či  prašnosti prostredia.


Dopad na ekológiu sa síce neprejavujem okamžite, ale jeho vplyv je v dlhodobom časovom horizonte taktiež významný. 


Ak Vás táto téma zaujala dohodnite si s nami nezáväzné predstavenie a bezplatné otestovanie systému
s ktorým môžete významne ušetriť a znížiť si prevádzkové náklady Vašich firemných vozidiel. 


Dokedy bude najlepšie terénne auto to Vaše firemné?