ANI KVAPKA NAZMAR

Máte niekedy pocit že sa do Vašich firemných vozidiel
či pracovných strojov stále častejšie tankuje…

…a Vy neviete, kde, kedy a ako sa natankované palivo stráca? Ak aj máte tušenie, viete si vo firme spraviť nápravu alebo pravdivo odsledovať a patrične aj niekomu dokázať prípadné rozdiely? Máme pre Vás riešenie, ktoré Vám ušetrí nielen nervy, čas a peniaze, ale dodá aj pocit istoty, že sa s natankovanou naftou nemanipuluje. Zároveň Vám systém poskytne dôverné a pravdivé informácie, ktoré oceníte pri dokazovaní prípadných podozrení na únik PHL v čom radi odborne pomôžeme.


Systém na zistenie stavu paliva od INFOCAR a.s.

slúži k zisteniu skutočného stavu nafty v nádržiach vozidiel alebo strojov. Meria s vysokou presnosťou aj pri vypnutom motore, čo je výhodou oproti systémom s pripojením na FMS zbernicu vozidla. Z vlastných skúseností vieme, že úniky PHL boli spravidla zaznamenané práve pri vypnutom motore. Priebežná informácia o stave PHL v spojení s ostatnými on-line monitorovanými parametrami poskytuje majiteľovi silný kontrolný nástroj, ktorý prinesie úspory pohonných hmôt a zároveň aj pozitívnu zmenu správania obsluhy vozidla.


Riešenie INFOCAR umožňuje

prevádzkovateľovi vozidla on-line signalizovať podozrivé skutočnosti súvisiace s manipuláciou s pohonnými hmotami, predovšetkým odčerpanie paliva z nádrže, zmenou kvality nafty,  alebo odlišné vykazovanie množstva načerpaného paliva. (validácia predložených tankovacích bločkov z registračnej pokladne).


Modul Nafta

je doplnkovým modulom ku GPS monitorovaciemu zariadeniu. Inštaluje sa výhradne do palivových nádrží vozidiel, ktoré používajú ako palivo motorovú naftu. (rovnaký systém merania PHL sa používa aj v leteckom segmente, kde sa kladie vysoký dôraz na spoľahlivosť a presnosť merania). Vyhodnocovaním kvalitatívnych vlastnosti nafty, systém odhalí aj také nekalé praktiky, keď sa doleje do nádrže voda alebo iná látka. To môže zapríčiniť častú poruchovosť prevádzky motora a vysoké servisné náklady. V horšom prípade býva následkom úplné odstavenie vozidla alebo stroja. Zariadenie dokáže okamžite zistiť objemový a zároveň aj kvalitatívny rozdiel. Na túto skutočnosť Vás systém upozorní.


Výstupy zo systému INFOCAR umožňujú užívateľovi napr.:
  1. porovnať objem skutočne načerpaného množstva PHL s údajmi z výdajného stojana
  2. zistiť a upozorniť na skokové úbytky paliva v nádrži
  3. údaje o jazde a spotrebe paliva si prezerať na prehľadných grafoch a výkazoch 
  4. priradiť rozdiely tankovania k časovým údajom a k lokalite v ktorej k nim prišlo
  5. automatické načítanie údajov o tankovaniach z čerpacích staníc
  6. on-line kontrolovať a vyhodnocovať spotrebu PHL


Vzhľadom na súčasné ceny PHL a tankované objemy do nádrží nákladných vozidiel má táto investícia rýchlu návratnosť hlavne v prípade neoprávnenej manipulácie s PHL a zahrávaním sa s jeho kvalitou. Sme slovenská spoločnosť a v oblasti merania PHL máme vyše 14 ročné skúsenosti, ktoré ocenili naši spokojní zákazníci. Radi sa  s Vami o ne podelíme. Neváhajte a kontaktujte nás.


Sme tu Pre Vás. www.infocar.sk