Kontakt

Vedenie spoločnosti
Noskovic_Kamil

KAMIL NOSKOVIČ

generálny riaditeľ, predseda predstavenstva a. s.

ING. JOZEF SUCHAL

zakladateľ a čestný člen a.s.

* 13. 4. 1957
✝ 23. 2. 2013
Obchodné oddelenie
PETER HANÍK

PETER HANÍK

obchodný riaditeľ, člen predstavenstva

MIROSLAVA ĎURIANOVÁ

MIROSLAVA ĎURIANOVÁ

asistentka obchodného oddelenia

Mgr. MARTIN ŠANCA

projektový manažér

JOZEF JELŽA

JOZEF JELŽA

obchodný manažér

LUJZA GÖTZOVÁ

Mgr. LUJZA GÖTZOVÁ

obchodný manažér

MARTIN ORBAN

MARTIN ORBAN

obchodný manažér

ONDREJ CISAR

obchodný manažér

OSKAR STAŇO

obchodný manažér

ING. BLAŽEJ MIKULÁŠKO

obchodný manažér

Technické oddelenie
PAVOL KUBÁN

PAVOL KUBÁN

technický riaditeľ

LADISLAV REMIŠ

LADISLAV REMIŠ

technický manažér

STANISLAV RADIČ

STANISLAV RADIČ

technický manažér

Mgr. IGOR BREZINA

Mgr. IGOR BREZINA

technický manažér

VLADIMÍR ĎURČANSKÝ

VLADIMÍR ĎURČANSKÝ

technický manažér

PETER MIKULÁŠEK

PETER MIKULÁŠEK

technický manažér

TOMÁŠ NÁDAŽDY

TOMÁŠ NÁDAŽDY

technický manažér

DUŠAN ŠTEFANKA

technický manažér

Ekonomické oddelenie
Ing. IVETA LANGOVÁ

Ing. IVETA LANGOVÁ

ekonomický riaditeľ, člen predstavenstva

PETRA VAJSÁBLOVÁ

PETRA VAJSÁBLOVÁ

referent ekonomického oddelenia

TERÉZIA CISÁROVÁ

TERÉZIA CISÁROVÁ

fakturant

INFOCAR, a. s.

Račianska 30/A

831 02 Bratislava 32

Tel: 02/49 111 801

Fax: 02/49 111 899

Mobil: 0903/263 463

obchod@infocar.sk

www.infocar.sk