GPS je celosvetový družicový navigačný systém a slúži pre určenie okamžitej polohy a času.

Vyznačuje sa možnosťou pracovať kdekoľvek na Zemi, je nezávislý na počasí, dennej či nočnej dobe, bez rozlíšenia hraníc štátov.

Je charakteristický vysokou presnosťou, ktorá sa pohybuje v toleranciách +/- 5 m. (Túto presnosť treba posudzovať s vedomím, že družice sú vo výške 20.000km, že z tejto výšky sa pomocou merania doby prenosu signálu medzi satelitom a prijímačom na zemskom povrchu vypočítava poloha s prihliadnutím na posun satelitov po svojej dráhe).

Využitie systému je veľmi široké, od prvotných vojenských aplikácií sa dnes systém využíva na zistenie polohy v moriach a oceánoch - plavidlá od určitej kategórie musia byť povinne vybavené GPS prístrojmi, na púštiach (známa Rallye Paríž- Dakar využíva GPS prístroje vo všetkých závodných aj doprevádzajúcich vozidlách), vo vojenskom aj civilnom letectve, v turistike a podobne.

Nakoľko na Slovensku sa nenachádzajú púšte ani oceány, GPS sa u nás začal používať neskôr, v poslednej dobe sa presadzuje najmä ako monitorovací a navigačný systém v cestnej doprave a samozrejme má opodstatnenie v najrôznejších podobách ako turistické prístroje.

Význam GPS je aj v oblasti topografie, kartografie a pri geodetickom vymeriavaní pozemkov, samozrejme, tu sa pracuje s úplne inými toleranciami .
GPS systém vlastní aj prevádzkuje USA. Služba GPS je civilným užívateľom dostupná na celom svete a je bezplatná.

V Európskej únii prebiehajú práce na sprevádzkovaní podobného navigačného systému pod názvom Gallileo. V máji 2004 došlo k dohode medzi USA a EU o spoločnom prevádzkovaní týchto systémov a o ich vzájomnom prepojení.

Klientom spoločnosti Infocar, a.s. ako benefit poskytujeme navigačné prístroje za veľkoobchodné ceny.