Služba INFOCAR

Služba INFOCAR je určená na monitorovanie pohybu vozidiel a na následné spracovanie a vyhodnotenie údajov o ich prevádzke.

Služba INFOCAR znižuje prevádzkové náklady vo firmách, mení správanie zamestnancov, čo umožňuje klientom zvyšovať obrat ich firiem.

Ponúka komplexný obraz o využívaní firemných vozidiel ako aj obraz o výkonnosti svojich zamestnancov medzi ktorými spoľahlivo odhalí tých neefektívne pracujúcich. 

INFOCAR je určený pre všetky druhy vozidiel a nájde uplatnenie v akejkoľvek firme.

Bezplatná zápožička

Okrem vyššie uvedených výhod služba INFOCAR automaticky vytvára Knihu jázd - bez akéhokoľvek zásahu vodiča, znemožňuje skresľovanie údajov o činnosti vozidla a prevádzkových parametroch.

Služba INFOCAR pracuje na základe satelitného GPS  systému, ktorý zisťuje jednotlivé polohy vozidla. Tieto údaje sa ukladajú do pamäte zariadenia.

Ako jediní na trhu ponúkame systém postavený  na najnovších technológiách a užívateľsky najprívetivejšie administračné rozhranie.

GSM sieťou operátora sa prenášajú na centrálny server, kde sa z nich následne vytvára Kniha jázd,a na konci mesiaca sumár v podobe Mesačného výkazu. Tieto výkazy môžu byť automaticky denne alebo mesačne zasielané klientovi na jeho e-mailovú adresu.

Prostredníctvom internetu si klient môže zistiť okamžitú polohu svojich vozidiel ako aj prehrať všetky jazdy za konkrétny deň. Tak isto si klient môže spätne prezerať až dvojročnú históriu údajov svojich vozidiel.

Z našich dlhoročných skúseností vieme, že systém šetrí nielen náklady, ale zároveň prispieva k obratu vo firmách.

Vedomie, že pohyb vozidiel, spotreba paliva a iné parametre vozidiel sú monitorované, reálne znižuje náklady vo firmách a mení správanie zamestnancov. Spoločnosti, ktoré sa rozhodli znížiť náklady na dopravu si na tento účel zvolili službu INFOCAR.

Na základe novelizovaného zákona 595/2003 z marca 2009 vyplýva, že majiteľ vozidla, ktorý má namontované satelitné sledovanie pohybu vozidla, má nárok si do daňových výdavkov započítať aj nadspotrebu PHL.

Služby, ktoré Vám INFOCAR môže poskytovať:

 • On-line lokalizácia – okamžitú on–line polohu vozidla si môže klient prezerať kedykoľvek a kdekoľvek na internete
 • Kniha jázd -  spracováva sa automaticky, čím sa šetrí čas, zvyšuje prehľadnosť a efektívnosť riadenia autoprevádzky. Pri takto spracovanej Knihe jázd si môžete uplatniť 100 % nákladov  za prevádzku motorového vozidla vrátane nadspotreby vozidiel do účtovníctva
 • Mesačný výkaz – spracováva sa automaticky a zákazníkovi môže byť zasielaný raz mesačne v prehľadnej, sumárnej tabuľke.
 • EkoDrive
 • E-call – pri vážnej dopravnej nehode vozidla systém automaticky zašle správu o náraze na Vami predvolené telefónne čísla.
 • Signalizácia odtiahnutia a odcudzenia vozidla – pri odtiahnutí alebo odcudzení vozidla systém automaticky zvoní na vopred predvolené telefónne čísla.
 • Meranie spotreby a monitorovanie úbytkov paliva  - po osadení elektronickej plavákovej sondy  na meranie objemu paliva do nádrže nákladných vozidiel, systém zachytí akúkoľvek neoprávnenú manipuláciu s naftou alebo s bločkami z čerpacích staníc. Zároveň získavate kontrolu a prehľad o presnej spotrebe Vášho vozidla.
 • Import tankovacích kariet – mesačné rozrátanie a prehľad o spotrebe jednotlivých vozidiel, tankovaniach a ich miestach, čase tankovaní, celkový prehľad o nákladoch na pohonné hmoty.
 • Lokality – pri vytvorení vlastnej lokality môže zákazník  na GOOGLE mapách nastaviť SMS upozornenia na vstup alebo výstup automobilu z tejto určenej oblasti.
 • Identifikácia vodiča – prostredníctvom mobilného telefónu, DALLAS kľúča alebo bezkontaktnej karty je možné rozlišovať jazdy konkrétneho vodiča.
 • Služobné alebo Súkromné jazdy – jednoduchým stlačením tlačidla vo vozidle sa systém prepne na súkromnú jazdu. Bez stlačenia tohto tlačidla je systém vždy automaticky nastavený v služobnom režime.
 • Plánovanie trás – možnosť dopredu vozidlu naplánovať trasy alebo jeho prípadné nakládky ,vykládky alebo zastavenia. Pri odklonení vozidla z určenej trasy, vás systém na túto skutočnosť môže informovať.
 • Snímanie externých vstupov
 • práca hydraulickej ruky
 • monitorovanie prídavného kúrenia
 • snímanie radlice na odhŕňanie snehu
 • snímanie smeru otáčania bubna domiešavača
 • meranie teploty v návese
 • snímanie otváranie dverí
 • zadávanie iných parametrov do bezdrátovej klávesnice – CARMATE
 • Prístup na internet vo vozidle – prostredníctvom DELUXE jednotky a prídavnej dotykovej obrazovky, je možnosť prístupu na internet a s tým spojené rozsiahle možnosti využitia: vyhľadávania, navigácie, informácií, mailov...
 • Export do firemných SW – možnosť flexibilného prispôsobenia výstupov z INFOCARU do zákazníckych firemných SW.
 • Navigačné prístroje za veľkoobchodné ceny – všetci naši klienti ktorí sú zaradení v službe INFOCAR majú možnosť kúpy navigačných prístrojov za zvýhodnené veľkoobchodné ceny.
 • Odolnosť voči GPS rušičkám - naše monitorovacie zariadenia sú odolné voči GPS rušičkám, prítomnosť takejto GPS rušičky vieme detekovať a zaznamenať. Rušička tak môže byť efektívne eliminovaná.

 

V rámci služieb ponúkame našim zákazníkom na výber z viacero modulov v závislosti od jeho požiadaviek a jednotlivých služieb. Podrobnosti o našich službách a ich zpoplatnení nájdete v cenníkoch.

Vyskúšajte si taktiež demo našej služby INFOCAR.