Vážení zákazníci,
na II.štvrťrok 2012 chystáme novú generáciu Personal Trackeru, ktorý bude mať menšie rozmery, viac zaujímavých funkcií, bude za nižšiu cenu a väčšiu výdrž batérie.

Potrebujete monitorovať svoj personál alebo svojich blízkých?
Personál Tracker je ideálny spôsob ako mať prehľad o ich pohybe.

Čo je Personal Tracker?

Personal tracker je malé, ľahké zariadenie jednouché na obsluhu, ktoré Vám umožní sledovať aktuálnu polohu osôb.

Funguje na základe satelitného GPS  systému, ktorý zisťuje jednotlivé polohy osoby.

Funkcionalita personal trackera :

Online (zobrazenie v reálnom čase)– personal tracker, ktorého súčasťou je SIM karta. Toto zariadenie sa pripája na centrálu, klient môže online sledovať pohyb a polohu osoby.

Offline (zobrazovanie zo záznamu)– bez SIM karty. tento typ personal trackera Vám umožňuje sledovať polohu vo vami nastavených  časových intervaloch. Časový interval si môžete nastaviť už od 30 sekúnd.

Darling Monitor

Ak potrebujete a chcete mať prehľad o tom, kde sa práve nachádza váš tovar, automobil, personál, dieťa, prípadne iný váš blízky alebo psí miláčik - tento malý a kompaktný Personal tracker je presne to čo k tomu potrebujete.

Ako funguje?

Zariadenie spoľahlivo pracuje na základe najmodernejších technológíi GSM / GPRS sietí a GPS satelitného systému. V sebe má zakomponovanú GPS a GSM anténu, čo vám umožňuje pohodlne monitorovať i veľmi vzdialené objekty.

Každá správa obsahuje prenášané údaje o aktuálnej zemepisnej polohe, čas a dátum zistené polohy, rýchlosť pohybu a jeho smer. K týmto údajom sa môžu ešte pridať informácie o platnosti GPS súradníc, slabej batéríi, opustenie alebo vstup do prednastavenej sledovanej oblasti, prekročení nastavenej rýchlosti či SOS signál.

Všetky tieto údaje sa zálohujú na centrálnom serveri a dostanete sa k nim jednoducho pomocou siete internet cez webový portál servera www.darlingmonitor.sk. Ak chcete zistiť aktuálne údaje a mať prehľad o svojom objekte stačí byť vybavený akýmkoľvek počítačom alebo mobilom s pripojením na internet a webovým prehliadačom.

Automaticky po uplynutí prednastaveného časového intervalu odošle modul informácie o svojej polohe na centrálny server www.darlingmonitor.sk. Tu sa údaj o polohe uloží do databázy a stáva sa tak prístupným užívateľovi prostredníctvom portálu webového prehliadača. Polohu a pohyb trackeru môžete v reálnom čase sledovať priamo na Google maps. Ak sa stane, že sledovaný objekt je mimo dosahu GPS signálu, je na server zasielaná posledná známa platná poloha dovtedy, pokiaľ sa GPS pokrytie neobnový a nezistia sa iné aktuálne polohy.

Vyžiadanie si aktuálnej polohy

Po zavolaní na telefónne číslo trackeru z jedného z telefónnych čísel, ktoré sú predvolené v module, hovor sa modulom zamietne, ale hneď na to odošle cez GPRS údaje o polohe do centrálneho servera.

Funkcia SOS

Tracker je taktiež vybavený tlačidlom SOS. Po jeho aktivovaní sa opakovanie zasiela SOS SMS správa na všetky predvoleé telefónne čísla. Táto správa obsahuje presnú polohu a čas. Navyše v trackeri je zabudovaný citlivý mikrofón. Zavolaním z predvoleného čísla je možné odpočúvať zvuky v okolí.

Geofencing

Tracker si sleduje svoju polohu a ak sa stane, že opustí prednastavenú kruhovú oblasť, informuje o tejto skutočnosti prostredníctvom správy na predvolené mobilné číslo.

Prehľad o stave batérie

Ak napätie batérie klesne pod určitú hranicu je o tejto skutočnosti informovaný centrálny server prípadne pomocou správy predvolené telefónne čísla.

Ak Vás táto téma zaujala zavolajte a dohodnite si s nami nezáväzné predstavenie systému.