MobilEye

 

BEZPEČNÝ ODSTUP
BEZPEČNÁ VZDIALENOSŤ

(HMW – Headway Monitoring and Warning)

Mobileye

Pomáha vodičom pri dodržiavaní bezpečnej vzdialenosti. Veľa vodičov podceňuje bezpečnú vzdialenosť vozidla pred sebou. Neuvedomujú si, že pri zvýšenej rýchlosti klesá efektívny časový odstup a nemusia mať už dostatok času adekvátne a včas reagovať.

Funkcia sledovania odstupu poskytuje vodičovi číselné ajfarebné údaje o časovom odstupe. Funkcia upozorňovania akusticky upozorní vodiča pri kriticky malom odstupe. HMW zvyšuje bezpečnosť jazdy, čo výrazne znižuje riziko, že sa stanete účastníkom nehody.

NEBEZPEČENSTVO NÁRAZU

(FCW – Forward Collision Warning)

Mobileye

Upozorňuje vodiča na hroziacu kolíziu s vozidlom pred sebou. Zariadenie počíta čas do kolízie s vozidlom. Pracuje so vzdialenosťou a relatívnou rýchlosťou medzi dvoma vozidlami. FCW upozorní vodiča až 2,7 sekundy pred predpokladanou zrážkou, dáva teda dostatok času na reakciu vodiča a tým zabráni prípadnej kolízii.

KOLÍZIA S CHODCOM
ALEBO S CYKLISTOM

(PDW – Pedestrian Collision Warning, including Bicycle Detection)

Mobileye

Upozornenie vodiča počas dňa vizuálnym a zvukovým signálom na hroziacu kolíziu s chodcom alebo cyklistom. PDW upozorní vodiča až 2 sekundy pred predpokladanou zrážkou, dáva teda dostatok času na reakciu vodiča a tým zabráni prípadnej kolízii.

VYBOČENIE Z JAZDNÉHO PRUHU

(LDW - Lane Departure Warning)

Mobileye

Zariadenie upozorňuje vodiča akusticky a vizuálne na situáciu, keď neúmyselne opúšťa jazdný pruh, čo môže vyústiť k opusteniu vozidla z vozovky alebo zapríčineniu iného druhu nehody. Systém meria vzdialenosť kolies vozidla od deliacich čar vozovky po obidvoch stranách a zvuková výstraha zaznie 0,5 sekundy pred prejdením čiary.

VÝHODY MobilEye

  • Predchádza dopravnej nehode
  • Zlepšuje návyky vodiča
  • Zlepšuje bezpečnosť riadenia vozidla
  • Zachraňuje životy a predchádza zraneniam
  • Znižuje cenu spojenú s likvidáciou nehody
  • Poskytuje nástroj pre vyhodnocovanie a tréning vodičov, pomáha vodičom rozvíjať zmysel pre polohu vozidla v jazdnom pruhu s ohľadom na ostatné vozidlá a chodcov
  • uvádzacia cena: 699 € s DPH


Prepojenie MobilEye so systémom INFOCAR zákazníkovi prinesie jedinečnú možnosť zaznamenávania ďalších užitočných parametrov, ktoré bude systém INFOCAR vyhodnocovať v Štýle jazdy vozidla/vodiča.

NOVINKA

Novinkou pre tento rok bude možnosť zobrazovania vizuálnych upozornení aj priamo na displeji  mobilného telefónu, ktorý bude možné pripojiť s MobilEye prostredníctvom Bluetooth.

MobilEye zariadenie

Ďaľšie info nájdete na www.mobileye.com

Ďalšie videá:

 

Viac videí nájdete na našej stránke v sekcii Mobileye.