Kniha jÁzd automaticky za pomoci GPS

Často sa stretáváme s názorom, že väčšina firiem považuje vytváranie Kníh jázd ako zbytočnú byrokraciu a nutné zlo, ktoré od nich vyžaduje štát.

Náš monitorovací systém je totiž plne automatizovaný a navrhnutý tak, aby získavanie a spracovávanie dát bolo pre Vás čo najrýchlejšie a najjednoduchšie a nemuseli ste sa zaťažovať zbytočnou administratívnou agendou.

INFOCAR automaticky vytvára Knihu jázd - bez akéhokoľvek zásahu vodiča, znemožňuje skresľovanie údajov o činnosti vozidla a prevádzkových parametroch.

Služba INFOCAR pracuje na základe satelitného GPS  systému, ktorý zisťuje jednotlivé polohy vozidla. Tieto údaje sa ukladajú do pamäte zariadenia. GSM sieťou operátora sa prenášajú na centrálny server, kde sa z nich následne automaticky vytvára Kniha jázd a na konci mesiaca sumár v podobe Mesačného výkazu. Tieto výkazy môžu byť automaticky denne alebo mesačne zasielané klientovi na jeho e-mailovú adresu.

Bezplatná zápožička

Výhodou je, že pomocou nášho systému sami získate veľmi presný prehľad o nákladoch na jednotlivé vozidlá.

Kniha jázd Vám pomôže si odsledovať, kedy má Vaše vozidlo absolvovať napríklad pravidelnú technickú prehliadku, STK, prípadne či nemá neprimeranú spotrebu a pod.

Pomocou týchto funkcií sa z „neobľúbených papierovačiek“ stáva nenahraditelný a užitočný pomocník, ktorý Vám pomáha sledovať firemné náklady a zvyšovať výkony Vašich zamestnancov.

Monitorovací systém INFOCAR Vám umožní jednoducho sledovať pohyb Vašich vozidiel a zároveň spracovať a vytvorit elektronickú knihu jázd, ktorú je možné použiť pre daňové účely.

Na základe novelizovaného zákona 595/2003 z marca 2009 vyplýva, že majiteľ vozidla, ktorý má namontované satelitné sledovanie pohybu vozidla, má nárok si do daňových výdavkov započítať aj nadspotrebu PHL.

Základné vlastnosti knihy jázd zo systému INFOCAR:

• úplne automaticky generovaná
• zobrazenie polohy vozidla priamo z knihy jázd na Google mapách
• online prehľad o vozidlách
• naša Kniha jázd je schválená ÚDR SR
• možnosť exportu Knihy jázd do formátu (.cvs)
• možnosť editáce pri súčasnom zachovaní údajov zistených jednotkou
• možnosť zlúčenia/rozdelenia jázd
• možnosť zmeny vodiča
• možnosť doplnenia účelu jazdy
• import údajov o tankovaní (OMV,Shell, Slovnaft, CCS atd.)
• korekcia vypočítaného tachometra
• možnosť dodatočného rozlíšenia jázd služobná/súkromná
• filtrovanie údajov o jazdách podľa sledovaných kritérií
• štatistické výstupy
• možnosť exportu údajov z databázy poskytovateľa v rôznych formátoch

Viac o službe INFOCAR