L - monitor od INFOCAR a.s. Vaše komplexné GPS riešenie pre autoškoly

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja zaviedlo povinnú výbavu výcvikových áut, učební a trenažérov autoškôl identifikačným zariadením. Povinnosť upravuje vyhláška č. 45/2016 účinná od 1.1.2016, ktorou sa vykonáva zákon č. 93/2005 Z.z. o autoškolách.

Povinnosť autoškôl

 • Najneskôr do 30. novembra 2016 vybaviť vozidlá, učebňu a trenažér
 • Zariadenia musia prejsť testom kompatibility s JISCD, mať certifikát od MDVaRR identifikačnými zariadeniami a preukázať okresnému úradu v sídle kraja pripravenosť technickej základne podľa zákona. SR a musia byť typovo schválené podľa ustanovení § 8 zákona č. 725/2004 Z.z.


INFOCAR je slovenská akciová spoločnosť s vlastnou SW a HW základňou, ktorá sa už vyše 16 rokov zaoberá výskumom a vývojom GPS riešení v doprave. Sme zameraní na kvalitu a spoľahlivosť o čom svedčia aj naše bohaté referencie. Na základe registrácie a dôslednej prípravy celého riešenia podľa požiadaviek § 5 spomínaného zákona sme vyhoveli kritériám a získali potrebné certifikáty. Naše identifikačné zariadenia pre vozidlá, učebňu a trenažér prešli úspešne testom kompatibility so systémom JISCD.

Naše zariadenia pre AUTOŠKOLY sú riadne CERTIFIKOVANÉ a špeciálne schválené pre tento účel.

Riešenie L-monitor pre AUTOŠKOLY:

 • vyhovuje platnej legislatíve
 • v plnom rozsahu spĺňa všetky technické parametre
 • zvyšuje úroveň činnosti autoškôl v súlade so zmenami zákona
 • umožňuje samostatné riešenia pre budúce potreby a požiadavky
 • šetrí drahocenný čas pri administrácií a správe AUTOŠKOLY
 • bezplatné poradenstvo


Funkcionalita zariadení:

 • identifikácia inštruktorov a žiakov pri jazdách, trenažéroch a v učebniach
 • záznam údajov o jazdách, trasách a časoch
 • vykazovanie jázd a ostatných parametrov z autocvičiska
 • identifikácia jázd s prívesným vozíkom
 • automatické posielanie dát do JISCD v reálnom čase


Jednotný informačný systém v cestnej doprave – Elektronické služby v doprave (JISCD-ESD)

Portál JISCD a jeho časť Autoškola vytvára jednotný prístupový bod pre všetky zainteresované subjekty, ktorými sú dopravné správne orgány, autoškoly, lektori autoškôl, uchádzači o vodičské oprávnenia a ďalšie subjekty. Slúži na kompletnú administráciu, zefektívnenie a zrýchlenie krokov potrebných k nadobudnutiu vodičského oprávnenia. Funkcie a informácie na portáli JISCD sú k dispozícii občanom pri získavaní vodičských oprávnení, ale aj subjektom ktoré zabezpečujú výučbu a výcvik uchádzačov o vodičské oprávnenie (autoškoly) a orgánom štátnej správy.

Nezáväzné bezplatné poradenstvo

Pre získanie podrobnejších informácií a výhod zavedenia nášho systému do Vašej Autoškoly prosím vyplňte tabuľku vpravo a náš regionálny zástupca Vás bude čo najskôr kontaktovať.

Prečo L-monitor od INFOCAR?

 1. poľahlivosť - založená na dlhodobom pôsobení na trhu a bohatými skúsenosťami a tisíckami spokojných zákazníkov
 2. Jednoduchosť – systém je plne automatizovaný
 3. Funkčnosť – náš systém Vás nebude zbytočne oberať o čas z dôvodu nefunkčnosti
 4. Slovenská kvalita – HW je vyrábaný priamo na Slovensku a zvláda extrémne podmienky prevádzky
 5. Nekupujte a ušetríte – ponúkame Vám možnosť prenájmu celého systému bez vysokých vstupných investícií. Jednoducho mesačne zaplatíte iba za poskytovanie služby bez nutnosti kúpy identifikačných zariadení. Navyše u nás máte doživotnú záruku na zariadenia. Ak nebudete spokojní, môžete nám službu okamžite vypovedať bez straty prvotnej investície a ďalších skrytých poplatkov.
 6. AKCIA:
  DO KONCA ROKA ZDARMA
  Ak si objednáte systém L-monitor do konca septembra 2016, ponúkneme Vám dostatok času na bezproblémové otestovanie. Ak budete spokojní, platiť začnete až od januára 2017.


 7. Cenník a popis Autoškoly